Thập giá và thánh giá khác nhau như thế nào?

thập giá và thánh giá khác nhau ra sao

Có rất nhiều người, thậm chí cả người Ki-tô giáo vẫn chưa hiểu thập giá và thánh giá khác nhau như thế nào. Xét về ý nghĩa tôn giáo thì 2 khái niệm này hết sức là khác nhau.

Thập giá và thánh giá khác nhau như thế nào?

Từ xưa, con người chỉ sử dụng thuật ngữ thập giá để nói về một hình thức xử tử của đế quốc La Mã. Khi ấy, mọi người coi cây thập giá là một biểu tượng của sự chết, là sự ô nhục và trả giá. Là hình phạt với hành vi tội lỗi, đầy nhơ nhuốc.

Nhưng cho đến khi có cái chết của Chúa Giê-su. Ngài cũng bị treo trên cây thập giá như tư cách của một phạm nhân. Cùng bị xử tử với ngài còn có 2 tên phạm nhân khác. 3 cây thập giá sừng sững trên núi Sọ. Nhưng chỉ có cây thập giá của Chúa Giê-su thì trở thành THÁNH GIÁ.

Bởi cái chết của ngài không phải vì tội lỗi. Vì ngài được xem là không hề có tội gì cả. Nhưng đối với người Ki-tô giáo, cái chết trên thập giá của Giê-su là một nghĩa cử vĩ đại. Là sự hy sinh chịu chết thay cho nhân loại. Từ cái chết ấy mà người cứu được con người khởi sự nguyền rủa truyền kiếp. Mở đường cho con người đến được ánh sáng của Thiên Chúa. Vì thế, đó phải là THÁNH GIÁ. Là cái chết mang ý nghĩa thánh.

thánh giá và thập giá

Tóm lại

Khác hoàn toàn với thuật ngữ thập giá chỉ để nói về giá treo hình chữ thập. Và không hề liên quan gì đến tôn giáo hay chúa Giê-su. THÁNH GIÁ là một biểu tượng có liên quan đến công cuộc đóng đinh của chúa Giê-su. Gắn liền với hình ảnh cuộc thương khó của ngài. THÁNH GIÁ là một biểu tượng đặc trưng của Ki-tô giáo.

Đó chính là sự khác nhau giữa thập giá và thánh giá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *