Tag Archives: ý nghĩa lời chúa

Khám phá Tag Archives: ý nghĩa lời chúa

Chúa Giê su và người đàn bà Samari

Người Công giáo thức tỉnh

Ý nghĩa ẩn sau lời Chúa về người đàn bà Samari

Tin mừng Ga 4,5-42, nói về cuộc đối thoại của đức Giê su với người...

Đăng bởi Doan