Tag Archives: trạng thái thiền sâu

Khám phá Tag Archives: trạng thái thiền sâu

cảm giác khi nhập định là

Khoa học tâm linh

Cảm giác khi nhập định rất vi diệu là do đâu?

Khi thực hành thiền định đủ lâu, người ta có thể dần chuyển trạng thái...

Đăng bởi Doan