Tag Archives: trạng thái định trong thiền

Khám phá Tag Archives: trạng thái định trong thiền

cảm giác khi nhập định là

Khoa học tâm linh

Cảm giác khi nhập định rất vi diệu là do đâu?

Khi thực hành thiền định đủ lâu, người ta có thể dần chuyển trạng thái...

Đăng bởi Doan