Tag Archives: thế nào là chớ kêu tên đức chúa trời vô cớ

Khám phá Tag Archives: thế nào là chớ kêu tên đức chúa trời vô cớ

kêu tên đức chúa trời vô cớ

Người Công giáo thức tỉnh

Kêu tên đức chúa trời vô cớ không như ý nghĩa ta vẫn hiểu?

Điều răn thứ hai trong mười điều răn của đạo Thiên Chúa nêu ra rằng:...

Đăng bởi Doan