Tag Archives: tên đức chúa trời

Khám phá Tag Archives: tên đức chúa trời

kêu tên đức chúa trời vô cớ

Người Công giáo thức tỉnh

Kêu tên đức chúa trời vô cớ không như ý nghĩa ta vẫn hiểu?

Điều răn thứ hai trong mười điều răn của đạo Thiên Chúa nêu ra rằng:...

Đăng bởi Doan