Tag Archives: tại sao Thiên Chúa xuống thế làm người

Khám phá Tag Archives: tại sao Thiên Chúa xuống thế làm người

tại sao Thiên Chúa phải xuống thế làm người

Người Công giáo thức tỉnh

Vì sao Thiên Chúa xuống thế làm người?

Là người đạo Thiên Chúa. Chúng ta đều tin rằng chúa Giêsu là hiện thân...

Đăng bởi Doan