Tag Archives: tại sao thiên chúa muốn chúng ta yêu mến ngài

Khám phá Tag Archives: tại sao thiên chúa muốn chúng ta yêu mến ngài

vì sao thiên Chúa muốn chúng ta yêu mến ngài

Người Công giáo thức tỉnh

Vì sao Thiên Chúa muốn chúng ta yêu mến ngài?

Yêu mến Thiên Chúa là điều răn hàng đầu của đạo Thiên Chúa. Chúng ta...

Đăng bởi Doan