Tag Archives: tại sao Chúa lại tạo ra con người

Khám phá Tag Archives: tại sao Chúa lại tạo ra con người

tại sao Chúa tạo ra con người

Người Công giáo thức tỉnh

Tại sao Chúa lại tạo ra con người? Mục đích của Chúa

Chúng ta đều biết Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của ngài....

Đăng bởi Doan