Tag Archives: suy niệm dụ ngôn nén bạc

Khám phá Tag Archives: suy niệm dụ ngôn nén bạc

dụ ngôn nén bạc chúa trao

Người Công giáo thức tỉnh

Dụ ngôn nén bạc có phải ám chỉ luật hấp dẫn

Dụ ngôn nén bạc là dụ ngôn mà đức Giê su ẩn ý trong đó...

Đăng bởi Doan