Tag Archives: ngôi lời là ai

Khám phá Tag Archives: ngôi lời là ai

Ngôi Lời là ai

Người Công giáo thức tỉnh

NGÔI LỜI LÀ GÌ?

Là những người Ki-tô giáo, có lẽ chúng ta được nghe rất nhiều về Ngôi...

Đăng bởi Doan