Tag Archives: Ngài Giêsu chết trên thập giá

Khám phá Tag Archives: Ngài Giêsu chết trên thập giá

Chúa Giêsu chết trên thập giá như thế nào

Người Công giáo thức tỉnh

Chúa Giêsu chết trên thập giá có thật là để chịu tội thay con người?

Giáo hội Thiên Chúa giáo hằng năm đều lấy một ngày vào khoảng tháng tư,...

Đăng bởi Doan