Tag Archives: luật hấp dẫn của vũ trụ

Khám phá Tag Archives: luật hấp dẫn của vũ trụ

dụ ngôn nén bạc chúa trao

Người Công giáo thức tỉnh

Dụ ngôn nén bạc có phải ám chỉ luật hấp dẫn

Dụ ngôn nén bạc là dụ ngôn mà đức Giê su ẩn ý trong đó...

Đăng bởi Doan
luật hấp dẫn từ vũ trụ

Sống đời an vui

Luật hấp dẫn từ vũ trụ – Mọi thứ cần biết

Từ xưa, cổ nhân đã biết đến luật hấp dẫn với khá nhiều câu nói....

Đăng bởi Doan