Tag Archives: Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn

Khám phá Tag Archives: Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn

Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn

Người Công giáo thức tỉnh

Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện mang ý nghĩa nào khác?

Người đạo Thiên Chúa hiểu sự tỉnh thức đơn thuần là: phải luôn sẵn sàng...

Đăng bởi Doan