Tag Archives: Giesu

Khám phá Tag Archives: Giesu

Chúa Giêsu chết trên thập giá như thế nào

Người Công giáo thức tỉnh

Chúa Giêsu chết trên thập giá có thật là để chịu tội thay con người?

Giáo hội Thiên Chúa giáo hằng năm đều lấy một ngày vào khoảng tháng tư,...

Đăng bởi Doan
ý nghĩa của kinh thánh

Người Công giáo thức tỉnh

Ý nghĩa của kinh thánh và giáo lý Thiên chúa giáo

Khi nghiên cứu kĩ một chút, chúng ta sẽ thấy rằng nội dung của giáo...

Đăng bởi Doan