Tag Archives: giê-su

Khám phá Tag Archives: giê-su

Chúa Giêsu chết trên thập giá như thế nào

Người Công giáo thức tỉnh

Chúa Giêsu chết trên thập giá có thật là để chịu tội thay con người?

Giáo hội Thiên Chúa giáo hằng năm đều lấy một ngày vào khoảng tháng tư,...

Đăng bởi Doan
kinh thánh dạy về tiền bạc của cải

Người Công giáo thức tỉnh

Tiền bạc trong bài giảng chúa Giê su

Trong những năm tháng giảng dạy của đức Giê-su. Ngài đã dạy về giá trị...

Đăng bởi Doan