Tag Archives: dụ ngôn những yến bạc

Khám phá Tag Archives: dụ ngôn những yến bạc

dụ ngôn nén bạc chúa trao

Người Công giáo thức tỉnh

Dụ ngôn nén bạc có phải ám chỉ luật hấp dẫn

Dụ ngôn nén bạc là dụ ngôn mà đức Giê su ẩn ý trong đó...

Đăng bởi Doan