Tag Archives: dụ ngôn người thợ làm vườn nho

Khám phá Tag Archives: dụ ngôn người thợ làm vườn nho

dụ ngôn người làm vườn nho

Người Công giáo thức tỉnh

Dụ ngôn người làm vườn nho mang ý nghĩa sâu xa gì??

Một trong những lần đức Giêsu diễn tả về nước Thiên Chúa, là khi ngài...

Đăng bởi Doan