Tag Archives: dụ ngôn cỏ lùng và lúa

Khám phá Tag Archives: dụ ngôn cỏ lùng và lúa

dụ ngôn cỏ lùng

Người Công giáo thức tỉnh

Dụ ngôn cỏ lùng và sự phán xét của Thiên Chúa

Dụ ngôn cỏ lùng là dụ ngôn mà chúa Giê su giảng dạy về sự...

Đăng bởi Doan