Tag Archives: dụ ngôn chúa Giê-su

Khám phá Tag Archives: dụ ngôn chúa Giê-su

Chúa Giê su và người đàn bà Samari

Người Công giáo thức tỉnh

Ý nghĩa ẩn sau lời Chúa về người đàn bà Samari

Tin mừng Ga 4,5-42, nói về cuộc đối thoại của đức Giê su với người...

Đăng bởi Doan
dụ ngôn của chúa Giê-su

Người Công giáo thức tỉnh

Dụ ngôn của chúa Giê-su dễ bị hiểu sai

Chúa Giê-su là một vị thánh nhân thường diễn đạt các luân lí của ngài...

Đăng bởi Doan