Tag Archives: dụ ngôn 10 nến bạc

Khám phá Tag Archives: dụ ngôn 10 nến bạc

dụ ngôn nén bạc chúa trao

Người Công giáo thức tỉnh

Dụ ngôn nén bạc có phải ám chỉ luật hấp dẫn

Dụ ngôn nén bạc là dụ ngôn mà đức Giê su ẩn ý trong đó...

Đăng bởi Doan