Tag Archives: đạo thiên chúa

Khám phá Tag Archives: đạo thiên chúa

Người Công giáo thức tỉnh

Lịch sử hình thành Thiên Chúa giáo

Lịch sử hình thành Thiên Chúa Giáo đã được trình bày thông qua những câu...

Đăng bởi Doan
sự trừng phạt của Chúa có thật không

Người Công giáo thức tỉnh

Sự trừng phạt của Chúa có mâu thuẫn với bản tính yêu thương của ngài không?

Đối với đa số người đạo Thiên Chúa, niềm tin về sự trừng phạt của...

Đăng bởi Doan
tại sao gọi Thiên Chúa là cha

Người Công giáo thức tỉnh

Vì sao gọi Thiên Chúa là cha?

Giống như cha mẹ của mỗi người, là đấng sinh thành trực tiếp tạo ra...

Đăng bởi Doan
tại sao Chúa tạo ra con người

Người Công giáo thức tỉnh

Tại sao Chúa lại tạo ra con người? Mục đích của Chúa

Chúng ta đều biết Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của ngài....

Đăng bởi Doan
luân hồi trong đạo thiên chúa là

Người Công giáo thức tỉnh

Luân hồi trong đạo Thiên Chúa

Luân hồi là quan điểm mà Thiên Chúa giáo chưa bao giờ công nhận. Hội...

Đăng bởi Doan
sự thật về đạo Thiên Chúa 1

Người Công giáo thức tỉnh

Sự thật về đạo Thiên Chúa ít được tiết lộ

Mọi tôn giáo đều được tạo ra sau khi đấng thế tôn của tôn giáo...

Đăng bởi Doan