Tag Archives: anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện

Khám phá Tag Archives: anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện

Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn

Người Công giáo thức tỉnh

Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện mang ý nghĩa nào khác?

Người đạo Thiên Chúa hiểu sự tỉnh thức đơn thuần là: phải luôn sẵn sàng...

Đăng bởi Doan