Sự khác nhau giữa Thiên Chúa giáo và Công giáo?

Có rất nhiều người thường nhầm lẫn gọi Công Giáo là đạo Thiên chúa. Ngay cả những người trong đạo. Thực ra Công Giáo chỉ là một giáo phái lớn trong Thiên Chúa giáo. Vậy thì sự khác nhau giữa Thiên Chúa giáo và Công giáo có gì đặc biệt đã khiến các tôn giáo này bị phân tách như vậy?

Nội dung chính

Thiên Chúa Giáo là gì?

Thiên Chúa giáo là tên gọi chung để chỉ các tôn giáo tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất. Vị thần đã tạo ra và vận hành sự sống theo quan điểm của các tổ phụ Abraham và Mô-sê,… trong kinh Cựu Ước.

sự khác nhau giữa Thiên Chúa giáo và đạo công giáo

Thiên Chúa giáo bắt nguồn từ đạo Do Thái Nguyên Thủy.  Khai sinh bởi tổ phụ là ông  Abraham. Một người dân Do Thái. Theo kinh Cựu ước,  Abraham đã có liên hệ trực tiếp với Thiên Chúa. Ông được ngài đặt ra nhiều thách thức. Bằng việc vượt qua những thử thách ấy, tôn thờ một lòng với Chúa. Nên Ông được Thiên Chúa hứa ban cho dòng dõi mình được sản sinh ra nhiều và cho họ miền đất hứa.

Từ truyền thống tôn thờ Thiên Chúa của ông Abraham. Cùng với thiên khải của Chúa trao cho ông Mô-sê về sau. Mà đạo Do Thái được phát triển, hình thành hệ thống giáo lý, các thủ tục tôn thờ một cách hoàn thiện.

Sau thời của chúa Giê-su, đạo Do Thái bị chia rẽ do sự hình thành của Ki-tô giáo. Ki-tô giáo tách biệt khỏi Do Thái giáo vì không đồng thuận trong sự tôn thờ với Chúa Giê-su.

  • Do Thái giáo nguyên thủy không tuân theo các luân lý của Giê-su. Do họ không công nhận Giê-su là Chúa.
  • Còn Ki-tô giáo mặc dù vẫn tôn thờ Thiên Chúa duy nhất như đạo Do Thái. Nhưng đạo này còn tin vào đặc tính 3 ngôi của Thiên Chúa. Với ngôi cha sáng tạo. Ngôi con chính là chúa Giê-su và ngôi chúa thánh thần. Họ tin Giê-su chính là hiện thân duy nhất của Thiên Chúa.

Ngoài ra, còn có đạo Hồi cũng tôn thờ Thiên Chúa duy nhất từ các tổ phụ trong kinh Cựu Ước. Đạo này được phát triển ở vùng bán đảo Ả Rập từ dòng dõi người con riêng của tổ phụ Abraham. Đạo Hồi rất khác so với đạo Do Thái và Ki-tô giáo, vì luân lý quan trọng nhất với họ đến từ mặc khải mới của ông Mô-ha-mét với Thiên Chúa.

Người đạo Hồi xem Abraham, Mô-sê, Mô-ha-mét và cả Giê-su đều là những tiên tri người trần mắt thịt. Họ chỉ lãnh nhận các thiên khải từ Chúa để trao truyền cho con người. Tuy nhiên, đối với đạo Hồi, tiên tri Mô-ha-mét là người được nhận Thiên Khải một cách đủ đầy và chính xác hơn cả.

Đạo Hồi cũng giống đạo Do Thái ở việc họ chỉ tin vào Thiên Chúa duy nhất ở trên cao. Và không tin vào đặc tính 3 ngôi của chúa.

Vì cả 3 đạo: Do Thái giáo, Ki-tô giáo và Hồi giáo đều tôn thờ Thiên Chúa. Nên 3 đạo này đều thuộc Thiên Chúa giáo.

Sự hình thành Công giáo

Công giáo là một dòng chính trong Ki-tô giáo. Do mâu thuẫn về quyền bính, cách lý giải kinh thánh, các tranh cãi về hình thức phụng thờ và cách thức tổ chức giáo hội. Nên Chính Thống Giáo, Anh giáo và Tin lành đã hình thành và tách ra khỏi Ki-tô giáo. Những lãnh đạo sau thời của vua Constantine đã đổi tên Ki-tô giáo thành Công giáo. Với mong muốn đạo này sẽ được phổ biến ra toàn thế giới.

Thiên Chúa giáo

  • Chính Thống giáo tách ra vì nguyên nhân chính là họ không công nhận vai trò lãnh đạo của đức giáo hoàng.
  • Anh giáo tách ra vì lý do chính là nhà vua nước Anh không được giáo hội đồng thuận việc ly dị vợ cũ để lấy vợ mới.
  • Tin lành tách ra sau cuộc cải cách giáo hội đề xướng bởi Martin Luther. Do ông phản đối việc ăn chơi, hưởng lạc của hàng giáo phẩm. Và việc ban bố ân điển cách vô lý của giáo hoàng Leo X.

Ngoài ra còn có các quan điểm khác biệt về việc thực hiện các nghi lễ, về tín lý. Và về tổ chức trong tôn giáo.

Vì cùng tôn thờ Thiên Chúa, tin vào đặc tính 3 ngôi và tôn thờ chúa Giê-su. Nên cả 4 đạo là: Công giáo, Anh giáo, Chính thống giáo, Tin lành đều được gọi chung là đạo Ki-tô.

Ki-tô là tên bắt nguồn từ chữ Messiah. Tức là đấng được xức dầu theo tiên tri trong Cựu Ước. Về sau người ta dịch chữ này thành đấng cứu thế.

Thế nên, Công giáo ngày nay chỉ là một tôn giáo thuộc Thiên Chúa giáo. Công giáo tin vào đặc tính 3 ngôi của Thiên Chúa. Họ tôn thờ và xem giáo huấn của chúa Giê-su là tôn chỉ hàng đầu cần tuân theo. Và tin tưởng vào sự dẫn dắt của giáo hội Công giáo Rô-ma.

Kết luận sự khác nhau giữa Thiên Chúa giáo và Công giáo

Công giáo chỉ là một tôn giáo thuộc Thiên Chúa giáo. Thiên Chúa giáo gồm rất nhiều các tôn giáo khác cũng tôn thờ Thiên Chúa. Chính vì vậy, việc xem Thiên Chúa giáo chỉ là Công giáo là hiểu biết thiếu xót.

Hy vọng các lý giải trên đã giúp bạn thấy rõ sự khác nhau giữa Thiên Chúa giáo và Công giáo là như thế nào.

Cảm ơn bạn nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *