Người Công giáo thức tỉnh

Khám phá Người Công giáo thức tỉnh

cốt lõi của đạo Thiên Chúa là gì

Người Công giáo thức tỉnh

Cốt lõi của đạo Thiên Chúa dạy điều gì?

Đạo Chúa gồm có: Ki-tô giáo, Hồi giáo, Do thái giáo. Giáo lý và kinh...

Đăng bởi Doan
Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn

Người Công giáo thức tỉnh

Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện mang ý nghĩa nào khác?

Người đạo Thiên Chúa hiểu sự tỉnh thức đơn thuần là: phải luôn sẵn sàng...

Đăng bởi Doan
Thiên đàng của Chúa ở đâu

Người Công giáo thức tỉnh

TIẾT LỘ BÍ MẬT THIÊN ĐÀNG CỦA CHÚA ĐANG NẰM Ở ĐÂU?

Đối với người có đạo, thiên đàng chính là mục đích sống cuối cùng mà...

Đăng bởi Doan
dụ ngôn người làm vườn nho

Người Công giáo thức tỉnh

Dụ ngôn người làm vườn nho mang ý nghĩa sâu xa gì??

Một trong những lần đức Giêsu diễn tả về nước Thiên Chúa, là khi ngài...

Đăng bởi Doan
ba ngôi thiên chúa được hiểu như thế nào

Người Công giáo thức tỉnh

Ba ngôi Thiên Chúa được hiểu như thế nào? Cách dễ dàng nhất.

Học thuyết ba ngôi có lẽ là điều khó hiểu bậc nhất với người đạo...

Đăng bởi Doan
sự trừng phạt của Chúa có thật không

Người Công giáo thức tỉnh

Sự trừng phạt của Chúa có mâu thuẫn với bản tính yêu thương của ngài không?

Đối với đa số người đạo Thiên Chúa, niềm tin về sự trừng phạt của...

Đăng bởi Doan
tại sao gọi Thiên Chúa là cha

Người Công giáo thức tỉnh

Vì sao gọi Thiên Chúa là cha?

Giống như cha mẹ của mỗi người, là đấng sinh thành trực tiếp tạo ra...

Đăng bởi Doan
tại sao chúa Giê su phải chịu chết và sống lại

Người Công giáo thức tỉnh

Tại sao chúa Giêsu phải chịu chết và sống lại

Để làm rõ tại sao chúa Giêsu phải chịu chết. Chúng ta thông qua một...

Đăng bởi Doan
tại sao Chúa tạo ra con người

Người Công giáo thức tỉnh

Tại sao Chúa lại tạo ra con người? Mục đích của Chúa

Chúng ta đều biết Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của ngài....

Đăng bởi Doan
tại sao Thiên Chúa phải xuống thế làm người

Người Công giáo thức tỉnh

Vì sao Thiên Chúa xuống thế làm người?

Là người đạo Thiên Chúa. Chúng ta đều tin rằng chúa Giêsu là hiện thân...

Đăng bởi Doan